Pretul Talentului

Ca să-şi împlinească destinul cu acel minimum de intransigenţă interioară pe care o presupune o operă, un creator trebuie să înainteze pe o cărare îngustă între două câmpuri. Dintr-unul îl cheamă Viaţa. Din celălalt se aud cântecele de sirenă ale gloriei. El, care ştie preţul vieţii, pentru că altfel n-ar  putea crea nimic, şi care [...]